Om

Vänortsringen 2-48 och 7-17 i Märsta

Vi finns vid Märsta Centrum, ett trevligt litet bostadsområde i direkt anslutning till flera busslinjer. Området byggdes på 1990-talet och ligger ca 950 meter väster om Märsta Järnvägsstation. Idag finns 185 lägenheter fördelade på radhus och höghus.


Märsta är en tätort samt centralort i Sigtuna kommun, Stockholms län. Den ligger i Uppland, nästan mitt emellan Stockholm och Uppsala.


Orten har ca 25 000 invånare och goda kommunikationer genom att den ligger nära Arlanda Flygplats, E4 och har en järnvägsstation med täta kommunikationer till Stockholm och Uppsala. Märsta är ändstation för SL:s pendeltågslinje 36, Södertälje – Märsta


Historia: Märsta gästgivaregård, beläget vid nuvarande Forum (tidigare Biokällan och Folkets hus) var en viktig anhalt för postdiligensen mellan Uppsala och Stockholm. När järnvägen kom till Märsta 1866 uppehölls trafik med hästskjuts till Sigtuna, en förbindelse som kom att ersättas av en busslinje på 1920-talet. Märsta och dess omnejd har rika kultursevärdheter. Flertalet fornlämningar som runstenar, gravfält och fornborgar. I Märsta pastorat finns flera församlingar och ett flertal äldre kyrkor som kan dateras tillbaka till 1100-talet och 1200-talet. Steninge slott som ligger vid Mälaren härstammar från 1600-talet men byggdes om under 1700-talet.


Befolkningsutveckling: Lokaliseringen av Stockholms storflygplats Arlanda till närområdet var av avgörande betydelse för ortens expansion. År 1960, då flygplatsen just tagits i bruk i begränsad utsträckning, var invånarantalet knappt 3 000 personer. Fem år senare hade det passerat 10 000 för att nå 20 000 år 1990. Därefter har utvecklingen gått i en lugnare takt.(Källa wikipedia.se)


Föreningen består av fastigheterna Märsta 1:214 och 1:215 som byggdes 1989-1990

Detta är 7 st bostadshus med sammanlagt 8 trapphus, bostadshusen har adresserna Vänortsringen 2-4 och 7-17, det finns även 22 st radhus med adresserna Vänortsringen 6-48

Lite om föreningen

• 185 st lägenheter

• 38 st lokaler och förråd

• 87 st garage

• 66 st parkeringsplatser med elstolpe som är avgiftsbelagda

• 74 st parkeringsplatser för boende i Rönnen samt besökande (avgiftsbalagda)

• 10 st parkeringsplatser som är uthyrda till Sigtunahem

• Alla lägenheter är försedda med uttag för bredband