Hem

Hur vi tänker på framtiden!

Sedan många år arbetar styrelsen utifrån en hållbarhetspolicy för ett samlat ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart boende.

Vi i HSB Brf Rönnen i Märsta, värnar om en bra och trygg boendemiljö och ett gott socialt liv

Vi skall ständigt förbättra vårt miljöarbete, kontinuerligt arbeta med att förebygga negativ miljöpåverkan samt följa lagar och förordningar. Vi ska vårda den natur som omger oss. 

Vi är ödmjuka inför att hållbarhetsbegreppet är stort och ansvarsfullt och därmed ideligen förpliktigar till nya utmaningar och åtaganden. Vi tror på att det långsiktigt främjar vår förening. 

Vi renoverade taken och delar förråden från radhusen. Förrådstaken får då en annan lutning men blir fristående. Vi har under det senaste åren infört porttelefonsystem i alla våra fastigheter, i samband med detta infördes ett nytt bokningsstytem för våra fyra tvättstugor. 2021-2022 bytte vi ut alla termostater i alla bostadsrättslägenheter.

Nu tar vi till skarpa åtgärder mot er som köper bostadsrätter i vår förening som ni sedan "HYR" ut och skriver detta som inneboende, fast ni själva bor på en helt annan adress. Vi meddelar även skattemyndigheten i de fall som er "hyra" är långt över vad som ska vara. Det finns regler för andrahandsboende detta finns att läsa i våra stadgar.

 

VARNING!

Flera av våra hög-rad/hus har haft inbrott i sina inglasade verandor det som stulits är cykelhjälmar och tomburkar mm. mm. Skaffa lås!