Hem

Välkommen till HSB Brf Rönnen i Märsta

Vänortsringen 2-48 och 7-17

Hur vi tänker på framtiden!

Sedan många år arbetar styrelsen utifrån en hållbarhetspolicy för ett samlat ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart boende.

Vi i HSB Brf Rönnen i Märsta, värnar om en bra och trygg boendemiljö och ett gott socialt liv

Vi skall ständigt förbättra vårt miljöarbete, kontinuerligt arbeta med att förebygga negativ miljöpåverkan samt följa lagar och förordningar. Vi ska vårda den natur som omger oss. 

Vi är ödmjuka inför att hållbarhetsbegreppet är stort och ansvarsfullt och därmed ideligen förpliktigar till nya utmaningar och åtaganden. Vi tror på att det långsiktigt främjar vår förening. 

Vi kommer därför att isolera om radhusens vindar i samband med att vi renoverar taken och delar förråden från radhusen. Förrådstaken får då en annan lutning men blir fristående. Vi har under det senaste året infört porttelefonsystem i alla våra fastigheter, i samband med detta infördes ett nytt bokningsstytem för våra fyra tvättstugor.

 

VARNING!

Flera av våra hög-rad/hus har haft inbrott i sina inglasade verandor det som stulits är cykelhjälmar och tomburkar mm. mm. Skaffa lås!