Hem

Årsmöte för HSB Brf Rönnen i Märsta

den 8 juni 2023 kl 19,00 , de styrelseledamöter som satt förut omvaldes.

Årsmötet beslutade att kameraövervakning över våra p.platser och garage ska bli och även nya stadgar, änne ett möte måste ske i höst om de nya stadgarna.

De nya stadgarna gäller oavsett om vi ej tagit det andra mötet, detta för att staten har godkänt skrivningen i stadgarna.

Hur vi tänker på framtiden!

Sedan många år arbetar styrelsen utifrån en hållbarhetspolicy för ett samlat ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart boende.

Vi i HSB Brf Rönnen i Märsta, värnar om en bra och trygg boendemiljö och ett gott socialt liv. Vi förbättrar ständig vårt miljöarbete, kontinuerligt arbeta med att förebygga negativ miljöpåverkan samt följa lagar och förordningar. Vi måste tillsammans vårda den natur som omger oss. Hållbarhetsbegreppet är stort och ansvarsfullt och därmed ideligen förpliktigar till nya utmaningar och åtaganden. Vi tror på att det långsiktigt främjar vår förening. Vi renoverade taken och delade förråden från radhusen. Förrådstaken får då en annan lutning men blir fristående. Vi har under det senaste åren infört porttelefonsystem i alla våra fastigheter, i samband med detta infördes ett nytt bokningsstytem för våra fyra tvättstugor. 2021-2022 bytte vi ut alla termostater i alla bostadsrättslägenheter.

Nu tar vi till skarpa åtgärder mot er som köper bostadsrätter i vår förening som ni sedan "HYR" ut och skriver detta som inneboende, fast ni själva bor på en helt annan adress. Vi meddelar även skattemyndigheten i de fall som er "hyra" är långt över vad som ska vara. Det finns regler för andrahandsboende detta finns att läsa i våra stadgar.

Nu är det

max 30km i vårt område!

Skyltarna står vid infarten till Sönderborgsgatan.

 


 


På grund av den ökade felparkeringarna och genomfarter till Sigtuna-Hems gård sitter det en bom vid infarten till V2-4.

Ni som åker taxi får säga till i växeln att bilen måste ha bomnyckel för hämtning inne på gården.

Tänk på att då ni kör inne i området så AKTA så ni inte kör på någon.

Så här gör ni för att använda entré-öppnarna

Klicka på nedstående bild

 Ordningsregler beslutade på förenings-stämman den 1 mars 2018

HSB Rönnen i Märsta

Reviderad upplaga 2023 då vi

har ny förvaltare och bokning av tvätt och bastu

sker via bokningstavla och app

Som bostadsrättshavare står man med olika utgifter kopplade till boendet varje månad. Här kan du läsa mer om vikten av att betala årsavgiften till bostadsrättsfören i tid för att inte riskera att få nyttjanderätten till lägenheten förlorad.

Läs artiklar om detta:

Betala i tid – annars kan du gå miste om bostaden (hsb.se)


Bostadsrätterna | Betalningsförseningar (bostadsratterna.se)

VARNING!

Flera av våra

hög-rad/hus har

haft inbrott i sina inglasade verandor

det som stulits är cykelhjälmar

och tomburkar

mm. mm.

Skaffa lås!