Valberedning

Sammankallande

Anders Andersson

0766306685


 

Mariann Wallin

0730278674

 

Roger Ljungberg

070594332

 

Det går även att nå valberedningen på:

valberedningen@hsbronnen.se

 

Valberedningen tar in förslag från medlemmarna till styrelseledamöter. 

 

Styrelsemedlemmar väljs sedan av årsmötet.

 

Ordförande väljs av årsmötet för ett eller två år.

 

Resten av styrelsen konstituerar sig själv, vilket betyder att, vad dom olika styrelsemedlemmarna ska ha för uppgifter i den nya styrelsen bestäms inom styrelsen.

 

Varje styrelsemedlem sitter i 2 år, för att inte hela styrelsen ska kunna bytas ut,

kan bara 3 ordinarie styrelsemedlemmar går till omval eller bytas ut varje år.