Viktigt att veta

TIPS till er som vill ha rotavdrag på arbeten i ert hem

På nedstående hemsida finns uppgifter om rotavdrag!Det är viktigt att hantverkaren har F-skattsedel. Om hantverkaren visar upp F-skattsedel bör/ska ni själv ringa skatteverket och kontrollera att F-skattsedeln gäller. En del inte nogräknade hantverkare visar upp F-skattsedlar trots att dom nyss gått i konkurs.

OBS! Ni får inget Rotavdrag om inte det finns en godkänd F-skattsedel.

Varning!

Tänk på att inte öppna er lägenhets/ytterdörr om ni

inte känner den som står utanför!

Det har begåtts flera rånförsök i vårt bostadsområde den senaste tiden!

Vänortsringen 2-48 och 7-17 i Märsta

Vi finns vid Märsta Centrum, ett trevligt litet bostadsområde i direkt anslutning till flera busslinjer. Området byggdes på 1990-talet och ligger ca 950 meter väster om Märsta Järnvägsstation. Idag finns 185 lägenheter fördelade på radhus och höghus.


Märsta är en tätort samt centralort i Sigtuna kommun, Stockholms län. Den ligger i Uppland, nästan mitt emellan Stockholm och Uppsala.


Orten har ca 31 000 invånare och goda kommunikationer genom att den ligger nära Arlanda Flygplats, E4 och har en järnvägsstation med täta kommunikationer till Stockholm och Uppsala. Märsta är ändstation för SL:s pendeltågslinje 36, Södertälje – Märsta


Historia: Märsta gästgivaregård, beläget vid nuvarande Forum (tidigare Biokällan och Folkets hus) var en viktig anhalt för postdiligensen mellan Uppsala och Stockholm. När järnvägen kom till Märsta 1866 uppehölls trafik med hästskjuts till Sigtuna, en förbindelse som kom att ersättas av en busslinje på 1920-talet. Märsta och dess omnejd har rika kultursevärdheter. Flertalet fornlämningar som runstenar, gravfält och fornborgar. I Märsta pastorat finns flera församlingar och ett flertal äldre kyrkor som kan dateras tillbaka till 1100-talet och 1200-talet. Steninge slott som ligger vid Mälaren härstammar från 1600-talet men byggdes om under 1700-talet.


Befolkningsutveckling: Lokaliseringen av Stockholms storflygplats Arlanda till närområdet var av avgörande betydelse för ortens expansion. År 1960, då flygplatsen just tagits i bruk i begränsad utsträckning, var invånarantalet knappt 3 000 personer. Fem år senare hade det passerat 10 000 för att nå 20 000 år 1990. Därefter har utvecklingen gått i en lugnare takt.(Källa wikipedia.se)

Att bo i vår bostadsrättsförening:

 

Lägenheten:

Att förändra sitt boende till något man själv vill göra är alltid trevligt. Vissa saker får man göra och vissa inte göra, ta FÖRST kontakt med vår HSB-förvaltare Catharina Forslund 010-4421379

 

Tomtmarken

Den tomtmark som en bostadsrättsinnehavare har utan för sin lägenhet är bara till disposition (man äger inte den, utan det är bostadsrättsföreningen som äger den), så därför krävs det av er som har utrymme utanför er lägenhet att denna sköts på ett värdigt sätt. De flesta av er sköter er del med stor tillbelåtenhet, men en del av er tycks tro att man kan göra som man vill. Man får t.ex. inte samla på sig sopor och annat skräp inom detta utrymme.

Man måste se över och underhålla sina altaner, staket och inglasningar.

Detta gäller även om det är en tidigare bostadsrättsinnehavare som byggt eller låtit bygga den. På vår hemsida finns de färgkoder som gäller för målning av staket och altanräcken.

 2:a handsuthyrning

Vid 2:a handsuthyrning måste du som lägenhetsinnehavare kontakta styrelsen för godkännande, detta innan din hyresgäst flyttar in. Gör ni ej detta, kan rättsliga åtgärder vidtas mot er.

Det är sedan också ert ansvar som uthyrare att hyresgästen följer föreningens ordningsföreskrifter.

 

Era grannar

Ingen förbjuder någon att ha kalas och fester, men detta måste ske med hänsyn till era grannar. De grannar som berörs av störande, kan ringa störningsjouren och få hjälp. Om ni har fest se till att ni inte lämnar entrédörren öppen så att obehöriga kan komma in.

Föreningen består av fastigheterna Märsta 1:214 och 1:215 som byggdes 1989-1990

Detta är 7 st bostadshus med sammanlagt 8 trapphus, bostadshusen har adresserna Vänortsringen 2-4 och 7-17, det finns även 22 st radhus med adresserna Vänortsringen 6-48

Lite om föreningen

• 187 st lägenheter

• 38 st lokaler och förråd

• 87 st garage

• 66 st parkeringsplatser med elstolpe som är avgiftsbelagda

• 74 st parkeringsplatser för boende i Rönnen samt besökande (avgiftsbalagda)

• 10 st parkeringsplatser som är uthyrda till Sigtunahem

• Alla lägenheter är försedda med uttag för bredband

Kulördokumentationen omfattar:

Höghus och låghus utvändigt


Färger radhus: 

Fasad Alcro Bestå fasadfärg 159 AKLEJA

Takfot och foder Alcro Bestå fasadfärg Vit 313 (0502-y)

Fönster och staket: Alcro Bestå fönster/dörrfärg S-0502-Y


Färger HöghusVänortsringen 2-4

Staket till era uteplatser: Gul fasad Alcro Bestå fasadfärg S-2040-Y30R 

Färger Höghus: Vänortsringen 7-17   

Fasad och staket på balkonger och uteplatser:

Röd fasad Alcro Bestå fasadfärg S-4040-Y70R

 

Övriga kulörer: 

Gula dörrar Alcro Bestå fönster/dörrfärg S-2040-Y30R

Fönster Alcro Bestå fönster/dörrfärg S-0502-Y

Bruna dörrar Alcro Bestå fönster/dörrfärg S-7010-Y70R


Garage:

Vita dörrar (garage) Alcro Bestå fönster/dörrfärg S-0502-Y