Lägenheter/avgifter

Avgifter på bostadsrättlägenheterna är olika beroende på storleken

Man kan hyra garage och förråd i området.

Garage  kostar 420:-/mån

Morotvärmarplatser 250:-/mån

Egen hyrd p-plats 195:-/mån

Boendeparkeringsplats 195:-/mån

Serviceavgift på 200:- per gång vi nystart (2023)

1 rum o kök 50m2

1 rum o kök 47,5m2