Våra lekplatser

Under hösten 2015 renoverades våra lekplatser

Under hösten och vintern 2021-22 lät styrelsen bygga ett nytt lekverktyg