Styrelsen

Vi som sitter i Styrelsen för

HSB Bostadsrättsföreningen Rönnens styrelse

2020 - 2021

Ordförande:

Bengt Andersson

0707947251

bengt.andersson@hsbronnen.se

ordförande väljs varje år

 

Vice ordförande och ansvarig för föreningens Grannsamverkan:

Rainer Nyberg

0707 91 72 94

rainer.nyberg@hsbronnen.se

 

Sekreterare, Fritidsansvarig och uthyrning av föreningslokalen:

Lage Eckeskog

0703 66 61 33

lage.eckeskog@hsbronnen.se

 

Övriga ledamöter:

Leif Eriksson

0708 91 44 29

leif.eriksson@hsbronnen.se

 

Vise sekreterare och ansvarig för uthyrning av övernattningsrummet V 15:

Ulla-Britt Larsson

0702 86 81 53

ulla-britt.larsson@hsbronnen.se

  

1:e Suppleant:

Ivonne Andersson

0708 85 08 72

ivonne.andersson@hsbronnen.se

 

2:e Suppleant:

Klas-Göran Wass

0768 79 68 92

klas-goran.wass@hsbronnen.se


HSB-Representant:

Lars Asplund

lars.asplundf@hsbronnen.se


HSB Förvaltare

 Kevin Wohlfeil

kevin.wohifeil@hsb.se

010 - 442 26 05

 

För hyra av övernattningsrummet på Vänortsringen 15, kontakta:

Ulla-Britt Larsson 0702 86 81 53 eller ulla-britt.larsson@hsbronnen.se

Priset är kr 200:-/natt och betalas via er hyresaviswish. Deposition 500 kr som återbetalas när

nyckeln är återlämnad och städningen är klar och godkänd. 

Se övriga villkor på hemsidan under övernattningsrum.

 

----------

Revisor:

Barbro Planberg 08 591 123 10

Revisor Suppl.:

Benkt Lundgren 08 591 146 96

----------

Fritids och fest kommitté:

Styrelsen och

Kiruthambikai Balasubramaniam

0707 64 51 19----------

Valberedning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det går även att nå valberedningen på:

valberedningen@hsbronnen.se

 

Styrelsemedlemmar väljs av årsmötet. Styrelsen konstituerar sig själv, vilket betyder att,

sammansättningen i styrelsen bestäms av styrelsen själv inte av årsmötet.

 

Varje styrelsemedlem sitter i 2 år, för att inte hela styrelsen ska kunna bytas ut,

kan bara 3 ordinarie styrelsemedlemmar går till omval eller bytas ut varje år.

 

Röd text: Ska omväljas eller nyval av andra personer år 2021

 

 

 

sammankallande

Anders Andersson

0766306685


Mariann Wallin

0730278674Roger Ljungberg

070594332»   Curabitur