Styrelsen

Styrelsen för

HSB Bostadsrättsföreningen

Rönnens styrelse

2023 - 2024

Ordförande:

Bengt Andersson, 0707947251

bengt.andersson@hsbronnen.se

Sekreterare,

Uthyrning av bastu,

lokaler, p.platser och garage:

Lage Eckeskog, 0703 66 61 33

lage.eckeskog@hsbronnen.se

Övriga ledamöter:

Leif Eriksson, 0708 91 44 29

leif.eriksson@hsbronnen.se


Fritids och fest kommitté:

Styrelsen och

Kiruthambikai Balasubramaniam

0707 64 51 19

Tyson Jama, 0704673098

Frida Jama 0704623116


Vice ordförande

och ansvarig för föreningens Grannsamverkan:

Rainer Nyberg, 0707 91 72 94

rainer.nyberg@hsbronnen.se

HSB-Representant:

Lars Asplund

lars.asplundf@hsbronnen.se

Vise sekreterare

Klas-Göran Wass, 0768 79 68 92

klas-goran.wass@hsbronnen.se

Revisor:

Barbro Planberg 08 591 123 10

Revisor Suppl.:

Benkt Lundgren 08 591 146 96

Suppleanter:

Charlotte Nyagah, 0732220928

charlotte.nyagah@hsbronnen.se


Bajram Toplica, Leonita, 0734148886

leo_nita_@hsbronnen.se


Westerberg, Andreas, 0738451424

andreas.westerberg@hsbronnen.se

HSB Förvaltare

Catharina Forslund, 010 - 442 13 79

catharina.forslund@hsb.se

Bästa sättet nå hela styrelsen är 

styrelsen@hsbronnen.se

Ordförande för föreningen kan väljas varje år, även på två år i taget. Styrelsemedlemmar väljs av årsstämman.

Styrelsen konstituerar sig själv, vilket betyder att, sammansättningen i styrelsen bestäms av styrelsen själv inte av årsmötet.


Varje styrelsemedlem sitter i 2 år, detta för att inte hela styrelsen ska kunna bytas ut,

kan bara 3 ordinarie styrelsemedlemmar gå till omval eller bytas ut varje år.

Röd text: Ska omväljas eller nyval av andra personer år 2024