Styrelsen

Vi som sitter i Styrelsen för

HSB Bostadsrättsföreningen Rönnens styrelse

2019 - 2020

Ordförande:

Bengt Andersson

0706 65 29 03

bengt.andersson@hsbronnen.se

 

Vice ordförande och ansvarig för föreningens Grannsamverkan:

Rainer Nyberg

0707 91 72 94

rainer.nyberg@hsbronnen.se

 

Sekreterare, Fritidsansvarig och uthyrning av föreningslokalen:

Lage Eckeskog

0703 66 61 33

lage.eckeskog@hsbronnen.se

 

Övriga ledamöter:

Leif Eriksson

0708 91 44 29

leif.eriksson@hsbronnen.se

 

Vise sekreterare och ansvarig för uthyrning av övernattningsrummet V 15:

Ulla-Britt Larsson

0702 86 81 53

ulla-britt.larsson@hsbronnen.se

 

HSB-Representant:

Lars Asplund

lars.asplundf@hsbronnen.se

 

Suppleant till HSB representant Förvaltare:

Ann-Sofie Westlinder 08 594 510 86

ann-sofie.westlinder@hsb.se

 

1:e Suppleant:

Ivonne Andersson

0708 85 08 72

ivonne.andersson@hsbronnen.se

 

2:e Suppleant:

Klas-Göran Wass

0768 79 68 92

klas-goran.wass@hsbronnen.se

 

 

För hyra av övernattningsrummet på Vänortsringen 15, kontakta:

Ulla-Britt Larsson 0702 86 81 53 eller ulla-britt.larsson@hsbronnen.se

Priset är kr 200:-/natt och betalas via er hyresavi. Deposition 500 kr som återbetalas när

nyckeln är återlämnad och städningen är klar och godkänd. Hyran 200kr per dygn debiteras via hyresavin.

Se övriga villkor på hemsidan under övernattningsrum.

 

----------

Revisor:

Barbro Planberg 08 591 123 10

Revisor Suppl.:

Benkt Lundgren 08 591 146 96

----------

Fritids och fest kommitté:

Ivonne Andersson 0708 85 08 72

Maud Carlgren 0704 79 70 65

Kiruthambikai Balasubramaniam

0707 64 51 19

Salwa Hanna 0737 73 96 44

Lage Eckeskog 0703 66 61 33

----------

Valberedning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det går även att nå valberedningen på:

valberedningen@hsbronnen.se

 

Styrelsemedlemmar väljs av årsmötet. Styrelsen konstituerar sig själv, vilket betyder att,

sammansättningen i styrelsen bestäms av styrelsen själv inte av årsmötet.

 

Varje styrelsemedlem sitter i 2 år, för att inte hela styrelsen ska kunna bytas ut,

kan bara 3 ordinarie styrelsemedlemmar går till omval eller bytas ut varje år.

 

Röd text: Ska omväljas eller nyval av andra personer år 2019

 

 

 

sammankallande

Anders Andersson

0766306685


Mariann Wallin

0730278674Roger Ljungberg

070594332»   Curabitur